FORLØB & INDSATSER

HUMAN Results er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der har specialiseret sig i en særlig målgruppe af unge medborgere.

 

Vores målgrupperne er udsatte unge og særligt truede unge, i alderen 15 – 30 år med komplekse bagvedliggende udfordringer, som er tidligere kriminelle, aktive kriminelle eller kriminalitetstruede.

 

Vi vil, i vores daglige praksis, møde de unge i miljøet, hvor de bor, lever eller opholder sig. Forløbene vil derfor have deres afsæt i den teoretiske, erfaringsbaserede og fagspecifikke relationelle tilgang samt multiple dele af tilværelsespsykologien. Der vil være fokus på relationsdannelse via den spejling, som den enkelte vil kunne danne i denne intensiverende proaktive fase, som vi i samarbejde med dig eller jer ønsker at etablere. Vi vil være gatekeepers mellem denne målgruppe af personer og det system, som den eller de enkelte af forskelligartede årsager er involveret i. Forløbene vil således også oparbejde et konstruktivt samarbejde med dette system.

 

FOKUSOMRÅDER

Vi har konkret og dokumenterbart arbejdet med marginaliserede og kriminaliserede unge med både dansk og anden etnisk baggrund end dansk. Vi ved, hvad der skal til. Vores alsidige erfaring gør os således kompetente til at håndtere alle former for sager af varierende kompleksitet.

 

For at yde den bedste rådgivning, møder vi den enkelte netop dér, hvor denne er i sit liv. Derfor tager vi afsæt i empowerment og de relationelle, narrative, systemiske, kognitive og miljøterapeutiske tilgange med fokus på den enkelte borgers behov for støtte, vejledning, rådgivning og behandling. Vi arbejder primært relationelt ud fra en forståelse for en nødvendig ændring af netværk, adfærd, værdier, generelle negative holdninger til samfundet. Vi arbejder derudover med anerkendelsen af et personligt ansvar, som er afgørende for en frigørelse fra offerrollen og negative tilhørsforhold.