Woods by human results

Woods By HUMAN Results er et værested og værksted men også en arbejdsplads. Her får de unge mulighed for at prøve kræfter med tømrerfaget, hvor de arbejder med træproduktion af shelters, højbede, plankeborde, solsenge, legekøkkener mv. i genbrugstræ. Woods By HUMAN Results samarbejder også med en lokal smed og de unge kan herigennem få kendskab til og erfaring med smedefaget, hvor de arbejder med smedning af støbejernsben til plankebordene.

 

Formålet med Woods By HUMAN Results og vores arbejde, er at styrke de unges kompetencer og motivation for derigennem at få dem til at tage ejerskab for deres egen overgang til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

 

Overskuddet fra salg af produkter går til at støtte de unge på forskellig vis: gratis frokost, sociale arrangementer og udflugter, eller praktisk økonomisk støtte til den enkelte i særlige tilfælde. Vi ønsker at gøre en forskel for de unge, som mangler støtte til at komme videre i livet.

 

Woods BY HUMAN Results tilbyder afklarings- og opkvalificeringsforløb til udsatte og sårbare unge, der ikke trives i uddannelse eller job. Disse unge er måske endt i en kriminel løbebane, et stofmisbrug og/eller kæmper med psykiske lidelser eller traumer. På vores lille værksted og værested giver vi nyt liv til gammelt træ – og vi giver nyt liv til de udsatte unge.

 

Målgruppen er unge i alderen 15-30 år, der har særlige udfordringer, som gør det vanskeligt for dem, at gennemføre en uddannelse eller opnå og fastholde et almindeligt arbejde. De unge har ofte en meget ringe eller slet ingen tilknytning til uddannelse, arbejdsmarkedet eller andre prosociale fællesskaber.

 

Fælles for de unge er, at de har behov for en struktureret og helhedsorienteret indsats, hvor de får et fast men kærligt skub i den rigtige retning, inden de er klar til at påbegynde og gennemføre en uddannelse, eller varetage et arbejde på ordinære eller særlige vilkår.

 

Woods By HUMAN Results – bæredygtige mennesker og materialer

fællesskab woods

vi tilbyder

 •  Plantekasser
 •  Højbede
 •  Shelters
 •  Ude – inde køkken til børn
 •  Vin kasser
 •  Hængesofaer
 •  Sofaborde
 •  Bænke
 •  Plankeborde
 •  Skohylder
 •  Solsenge – enkelt og dobbelt
 •  Borde og bænke sæt til børn og voksne

 

Og mange andre spændende ting. Kan det laves i træ, prøver vi gerne kræfter med udvikling og design

af nye spændende produkter.

Giv os et kald eller send en mail, så finder vi ud af det.

 

I kan se vores varekatalog her: Varekatalog Woods By HUMAN Results

Erfaringer

Det sociale arbejde i Woods By HUMAN Results har altid fokus på de inkluderende prosociale fællesskaber, der er så vigtige i nedbringelsen af isolation og ensomhed. Fællesskaber altafgørende for de unge og de er med til at give de unge det skub, de har brug for i kampen ud af et liv med kriminalitet og/eller misbrug.

 

Det der gennem årene er gået igen i de individuelle forløb er arbejdsidentitetens betydning for det, at være en del af et større fællesskab –

hvem kender ikke det, at det første man bliver spurgt om er; “hvad arbejder du så med?”

 

Nationalt samarbejder vi med flere kommuner, i forhold til de mere individuelle komplekse borgerforløb, samt unge der lider under isolation og ensomhed i sådan en grad det er invaliderende. Det er fx. de unge, der er udsat for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og de relokaliseringer vi varetager i forbindelse med dette har alle til formål, at tænke socialt inkluderende og til bekæmpelse af ensomhed.