Værdigrundlag

Vores værdigrundlag i HUMAN Results lægger sig op ad de selv samme grundværdier og principper, som mennesker føler sig bundet af i deres almindelige liv og samliv.

Det handler om individuel værdighed, om social retfærdighed, om det gode liv og om forpligtethed.

 

Når man arbejder på det sociale område, er det for os meget vigtigt at holde fast i, at vi skylder at sikre, at også medmennesker, der falder uden for de almindelige rammer, har rimelige muligheder og gunstige betingelser for at skabe et liv, der er værd at leve.

 

Igennem vores fællesskabsskabende aktiviteter og beskæftigelse vil den enkelte føle egen værdi, og dermed gå fra værende udsat til værdsat.

 

Det vi ikke må byde andre, er det samme som det, vi skylder andre. Det drejer sig ikke bare om at sikre mad, sundhed og tøj på kroppen, men om menneskelig værdighed og et værdigt liv.

 

HUMAN Results – Bæredygtige mennesker og materialer

Individets værdighed

Hvert enkelt menneske rummer værdi – uafhængigt af individuelle evner, bidrag til samfundslivet og adfærd. Og alle mennesker er lige værdifulde og værdige som individer.

 

Social retfærdighed

Vi har i kraft af vores profession et særligt ansvar for at fremme social retfærdighed, både i relation til samfundet som helhed og i forhold til den enkelte unge.

 

Professionel integritet

Kvaliteten af vores sociale arbejde afhænger af den enkeltes professionelle integritet, som indebærer evnen til at handle selvstændigt, ærligt og i overensstemmelse med sine etiske principper.

 

Medmenneskeligt ansvar

Vi har i kraft af vores professionelle kompetence og i vores kontakt med udsatte og sårbare grupper et særligt ansvar for at vise omsorg og forebygge, modvirke og afhjælpe, at den unge lider social nød.