Anonym ungerådgivning

Vores anonyme ungerådgivning er for unge mellem 15-30 år.

 

Formålet og vores ønske med den nationale ungerådgivning er, gennem rådgivning og vejledning at understøtte vejen ud af et eventuel uhensigtsmæssige tilhørsforhold, social isolation, ensomhed, samt mindske tilgangen til skadelige miljøer, kriminalitet og præventivt at forebygge yderligere udvikling af disse uhensigtsmæssige tendenser.

 

Med mere end 30 års erfaring med rådgivning og vejledning samt støtteindsatser til udsatte unge, tilbyder vi erfaren og specialiseret rådgivning, der støtter og hjælper dig til at vende tilbage til det liv du drømmer om.

ungerådgivning