Støtte– og kontaktpersonordning §99 og §140

§99 – unge over 18 år

Efter §99 i serviceloven kan vi i HUMAN Results tilbyde de unge, at blive en del af vores støtte- og kontaktpersonordning..

 

Her er vores formål at være opsøgende og forebyggende i vores kontakt med den enkelte unge. Vi skaber kontakt til og støtter unge, der kæmper med sindslidelser, sociale udsathed, misbrug og hjemløshed. Her er vores mål at skabe og normalisere deres kontakt med omverdenen.

 

Støtte med §99 er et frivilligt tilbud til den unge, hvor den unge kan få støtte uden et længere varende visitationsforløb.

§140 – børn og unge under 18 år

Efter §140 kan vi tilbyde vores unge under 18 år at få tilknyttet en støtte- og kontaktperson.