Om HUMAN Results

HUMAN Results blev grundlagt i 2016 af Carina Fisker. Vi er en virksomhed, som målrettet har specialiseret sig i varetagelsen af særligt komplekse individuelle borgerforløb og konkrete helhedsorienterede indsatser. Vi anser primært målgruppen for at være personer i alderen 15 – 30 år, som har multikomplekse udfordringer og som er tidligere kriminelle, aktive kriminelle eller kriminalitetstruede. Målgruppen har desuden en meget ringe eller slet ingen tilknytning til uddannelse, arbejdsmarkedet eller andre prosociale fællesskaber.

 

Visionen med vores arbejde er at bidrage med faglig sparring og ekspertise for derved at sikre, at alle sagerne behandles ensartet og systematisk med anvendelse af virksomme metoder og støtteforanstaltninger til gavn for den enkelte. Tilrettelæggelsen af hvert forløb varierer og kan indeholde mangeartede elementer herunder mentorordninger, øget forældreengagement gennem etablering af forældrenetværk samt inddragelse af civilsamfundet i forebyggelsesarbejdet.

 

Der tilbydes ligeledes vejledning og rådgivning for folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, socialpædagoger, klubmedarbejdere, ungdomsvejledere, jobkonsulenter, politi, SSP-medarbejdere, integrationskonsulenter, forskere, boligforeninger, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, Kriminalforsorgen, frivillige, embedsmænd, kommuner og politikere.

prosociale fællesskaber
rådgivning og støtte

FOKUSOMRÅDER

  • Rådgivning i konkrete sager, hvor en indsats kan forebygge kriminalitet eller bringe den unge ud af kriminalitet
  • Rådgivning, vejledning og medvirken til forebyggelse, bekæmpelse af bandekriminalitet og exitplans udarbejdelse
  • Rådgivning om indsatser, der skal forebygge kriminalitet blandt børn og unge generelt.
  • Vejledning til kommuner om udarbejdelse af handlingsplaner for sammenhængende indsatser mod ungdomskriminalitet
  • Mentorforløb med fokus på holdningsbearbejdning, træning i sociale kompetencer og motivation til forandring
  • Udslusningsforløb og efterværn for at forebygge tilbagefald