målgrupper

HVEM ER I MÅLGRUPPE TIL AT MODTAGE STØTTE FRA OS

Vore målgruppe er primært 15-23-årige oftest kendetegnet ved sårbarhed, udsathed, kompleksitet, kontaktsvage og særligt socialt truede unge. Fællesnævneren for dem er komplekse individuelle bagvedliggende problemstillinger og særlige sociale problemer. Målgruppens generelle sociale problemer medfører meget ringe eller slet ingen tilknytning til uddannelse, arbejdsmarkedet eller andre prosociale fællesskaber, de er ofte helt udenfor det almene samfund.

VORES INDSATSER ER KENDETEGNET VED EN HELHEDSORIENTERET SAMMENHÆNGENDE INDSATS, DET ER DET VI VED DER VIRKER

  • Kontaktpersonsordning
  • Efterværn
  • Familiebehandling
  • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
  • Mentorstøtte
  • Bostøtte / Socialpædagogisk støtte i eget hjem
  • Beskyttet Beskæftigelse
  • Særlig aftalt individuel indsats
baggrund drenge solnedgang