målgrupper

Vores målgruppe er kendetegnet ved udsathed, kompleksitet, kontaktsvage og særligt socialt truede unge mellem 15-30 år. Fællesnævneren for dem er komplekse individuelle bagvedliggende problemstillinger og særlige sociale problemer. Målgruppens generelle sociale problemer medfører meget ringe eller slet ingen tilknytning til uddannelse, arbejdsmarkedet eller andre prosociale fællesskaber.

 

Vi er der med de unge, og for de unge, som oftest er kendt med flere sociale problemer som f.eks.:

– Hjemløshed

– Ensomhed, isolation

– Eksklusion

– Misbrug

– Stigmatisering

– Massiv kriminalisering

– Psykisk lidelse

– Lav IQ

– Med mere

baggrund drenge solnedgang