Foreningen Vis Mig Vejen

Foreningen Vis Mig Vejen er en frivillig indsats, der skaber fællesskaber for de udsatte og sårbare unge. Gennem vores mangeårige arbejde med udsatte og sårbare unge, viser vores erfaringer os, at når man ønsker at bevæge sig væk fra svær kriminalisering, uhensigtsmæssige miljøer, ensomhed, isolation mv., er der ingen steder at søge hen. Her bliver det for alvor ensomt. Ensomt fordi de unge ikke ved, hvor de skal gå hen. Ensomt fordi de unge står udenfor samfundet.

 

Gennem vores arbejde i HUMAN Results og Woods By HUMAN results ved vi, hvor meget fællesskaber kan i forhold til at få de unge inkluderet i samfundet igen. I Foreningen Vis Mig Vejen arrangere vi fællesspisninger, fællesaktiviteter og skaber et rum, hvor der er rart at være for alle. Her har vi alle nogle fællesnævnere og værdier, hvor man ikke bliver ekskluderet, men bliver mødt med medmenneskelighed og kærlighed – derfor gør det en forskel.

unge sammen
prosociale fællesskaber

FOKUSOMRÅDER

Vores fokus er på at skabe de gode prosociale fællesskaber. Vi ved fra erfaring, at prosociale fællesskaber er vigtige i kampen mod social isolation og ensomhed.  For at de unge når til et sted i deres liv, hvor de kan deltage i disse fællesskaber har de brug for social støtte.

 

Den sociale indsats omkring den unge er lige så vigtig og bærende for den unges succes på vejen mod et liv uden kriminalitet og misbrug. Mange af de unge hos os er udfordret på mange områder og har brug for støtte og vejledning for at kunne få en hverdag til at fungere.