Efterværn §76

Udsatte og sårbare unge, der fra en tidlig alder har haft fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet, har ret til tilbud om støtte i form af efterværn.

 

Efterværn er et tilbud om støtte efter § 76 i lov om social service.

De udsatte unge skal med støtte og efterværn have mulighed for at udvikle og etablere sig selvstændigt på lige fod med andre jævnaldrende.

 

Efterværn kan f.eks. inkludere støtte til kontinuerligt at kunne opretholde skolegang/uddannelse, sundhed, job, personlig udvikling og generelt en forberedelse til voksenlivet.

 

I HUMAN Results tilbyder vi efterværn til de unge. Det gør vi som en helhedsorienteret indsats, hvor den unge selv er involveret og tager ejerskab over sit eget liv. Med fokus på empowerment og skabelsen af gode relationer støtter vi den unge på vejen mod et selvstændigt voksenliv med alt hvad dette måtte indebære.

Efterværn til udsatte unge