Rådgivning for pårørende, netværk og fagprofessionelle

 

Vores tilbud om rådgivning og vejledning er for dig, der er pårørende til eller bekendt med en ung, der er endt i, eller på vej ind i en kriminel løbebane eller et misbrug.

 

Du står måske med en masse spørgsmål og bekymringer i forhold til, hvad du kan gøre og hvordan du kan hjælpe den unge – enten med at komme ud af kriminaliteten eller misbruget, eller med at nå ind til den unge.

 

Som pårørende til en ung kriminel eller kriminalitetstruet befinder du i et dilemma og spændingsfelt i forhold til at bære på viden omkring den unges tilknytning til kriminelle miljøer, adfærd og overbevisninger. Det er helt naturligt at du forsøger at være påpasselige, måske endda rådvilde, i forhold til ikke at miste kontakten til den unge eller frygte voldsomme reaktioner mv.

 

Familier og pårørende skal have muligheden for støtte og rådgivning, Derfor har vi oprettet denne rådgivning, hvor du anonymt kan ringe ind og få en uforpligtende snak med en fagprofessionel, der ved og kender til netop denne særligt målgruppe af udsatte og sårbare unge.

rådgivning
Rådgivning til pårørende

TILLID OG TÆTTE RELATIONER

Formålet og vores ønske med den nationale rådgivning er, at udbyde et gratis anonymt tilbud, om rådgivning og vejledning til såvel familier og pårørende til borgere der er tiltrukket af disse miljøer, og til fagfolk der arbejder med denne målgruppe.

 

Vi ønsker gennem en tillidsskabende og tryg relation, at motivere til overbringelse af personsager til rette instanser, eller blot være den sparrende og lyttende faktorer, for bekymringer og tvivls spørgsmål.

 

Vi anvender effektive, dokumenterede og dynamiske løsninger, som er tilpasset den enkeltes borger, eller pårørendes forudsætninger og livsvilkår gennem vedholdende tætte relationer. Den tætte og gennemgående relation vil være fundamentet og drivkraften.