Socialpædagogisk støtte til unge

HUMAN Results tilbyder fagspecialiseret social og pædagogisk støtte til unge mellem 15-30 år under servicelovens paragraf 85.

Kommunen er ifølge serviceloven forpligtet til at tilbyde hjælp, omsorg og støtte til borger, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 

HELHEDSORIENTERET INDSATS

I HUMAN Results tilbyder vi en helhedsorienteret indsats, netop målrettet til denne gruppe af unge.

Vi tager udgangspunkt i den enkelt unges behov og udfordringer.

 

Vi arbejder ud fra empowerment og individualiseret fagspecialiseret metoder med udgangspunkt i den inkluderende, motiverende og samarbejdende tilgang, hvor vi gennem relationen kan give den unge et kærligt med fast skub i sin vej mod en hverdag de selv kan håndtere og trives i – en hverdag, hvor de over tid kan klare sig selv. Den sociale og pædagogiske støtte er differentieret, da den tilpasses den enkelte unges behov.

 

Vi arbejder helhedsorienteret og kan gennem vores værested og værksted Woods By HUMAN Results tilbyde de unge arbejdsidentitet, fællesskab og ejerskab over deres eget liv. Med den sociale støtte og vores beskæftigelsestilbud tilbyder vi en sammenhængende pakke for de unge. Vi tilbyder dem en rød tråd i deres hverdag og som empowerment foreslår arbejder vi med den kendte og trygge relation.

 

KONTAKT HUMAN RESULTS

Vi ønsker at hjælpe kommunerne med at løfte denne forpligtende over for de mest sårbare unge i henhold til servicelovens paragraf 83 og 85. Ring til os på 29 60 76 60 for at høre mere om vores tilbud, og hvordan vi kan hjælpe.

Formålet er forebyggelse

Vores målgruppe

Forebyggelse er et af formålene med paragraf 85. Vi er som samfund forpligtet til at forebygge at de unge ender i hjemløshed, en kriminel løbebane, social isolation, misbrug eller kæmper alene med psykiske/fysiske udfordringer. For os handler det om også at styrke den unge og give dem magten over deres eget liv. Den helhedsorienteret indsats er målrettet den enkelte unge.

 

Formålet er at støtte og styrke den enkelte unges funktionspotentialer, udvikling og vedligeholde samt kompensere, hvor dette kan være nødvendigt.

 

Den social og pædagogiske støtte har særlige fokus på omsorg, den compassion fokuserede tilgang, empowerment og rådgivning. Derudover støtter vi personligt og praktisk med almene gøremål i hverdagen som f.eks. at komme under eget tag og alt det, der ligger heri.

Vores primære målgruppe i HUMAN Results er oftest stigmatiserede, sårbare, marginaliserede og særligt socialt udsatte unge i alderen 15-30 år. De har massive, mangeartede, individuelle udfordringer og målgruppen har en meget ringe eller slet ingen tilknytning til det omkringliggende norm samfund, uddannelse, arbejdsmarkedet og stå oftest udenfor de sociale fællesskaber – de er og føler sig udenfor samfundet, føler de “bare” er unge på kanten, hvor vi ofte oplever i vores kontakt og kendskab til dem, at de har et massivt ønske om et helt “almindeligt” liv.

 

Vi mener at den kontinuerlige og sammenhængende indsats er alt afgørende, for den rette sociale og pædagogiske støtte. Det betyder at den enkelte herigennem bliver afklaret, samt motiveret til fuldførelsen at modtage den sociale og pædagogiske støtte, da de via empowerment ved, hvad de kan forvente i samarbejdet med os, og gennem tillid og omsorg hjælpes de på vej. Vi støtter og motiveres de unge hele vejen. Det er en helhedsorienteret indsats.