Beskyttet Beskæftigelse

I HUMAN Results tilbyder vi beskyttet beskæftigelse til særligt udsatte og sårbare unge i alderen 15-30 år efter §103.

 

Efter §103 i Serviceloven skal Kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer, der på grund af enten fysiske, psykiske eller særlige sociale problemer ikke selv kan opnå eller opretholde beskæftigelse på det almene arbejdsmarked.

 

Vi tilbyder dermed beskyttet beskæftigelse efter §103 i vores beskyttet værksted Woods By HUMAN Results. Det er her, de unge tager de første spæde skridt mod arbejdsmarkedet.

 

DAGLIG STØTTE GENNEM HELHEDSORIENTERET INDSATS

De unge her, skal dagligt have hjælp og støtte for at få hverdagen til at fungere. Derfor tager vi god hånd om dem og støtter og vejleder dem med en helhedsorienteret indsats, så de med tiden kan få en uddannelse eller et arbejde.

 

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte unge og dennes verdensopfattelse. Ved at møde de unge, hvor de er, kan vi skabe et godt grundlag for en slid relation, hvor den unge har tillid til os og føler sig tryg.  Dermed kan vi rykke den unge og hjælpe dem på vej mod det liv de drømmer om.

FORMÅLET MED WOODS BY HUMAN RESULTS

Målet med et forløb i Woods By HUMAN Results er først og fremmest, at tilbyde udsatte unge på kanten af samfundet nogle gode fællesskaber. De unge får muligheden for at have en hverdag med indhold, mening og de bliver introduceret til livet på en arbejdsplads, og hvad det vil sige at have et arbejde.

 

De unge skal føle sig inkluderet i værkstedsfællesskabet så de føler en tilknytning og får lyst til at tage ansvar og ejerskab, også for deres eget liv.

Vi skaber vores egen kravlegård, hvor de unge får et nænsomt men fast skub i den rigtige retning.

Vi skaber et fundament for beskæftigelse, så de unge kan og har mod på voksenlivet. Vi afprøver de unge og træner dem til mødet med arbejdsmarkedet. Vi styrker de unges kompetencer og motivation samt giver dem ejerskab over deres egen fremtid.

 

På vores webshop kan du se og købe de ting vores unge går og laver på værkstedet