mentorforløb hjælp drenge

Hvem er vi

HUMAN Results er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med rehabilitering af unge kriminelle og kriminalitetstruede. Vi tilbyder og varetager forløb med de unge, der er præget af stor kompleksitet og mange udfordringer. Med en helhedsorienteret indsats støtter og vejleder vi vores unge på vejen mod et godt liv uden kriminalitet og misbrug.

Vores primære målgruppen er personer i alderen 15 – 30 år, som har mange udfordringer og som er tidligere kriminelle, aktive kriminelle eller kriminalitetstruede. Målgruppen har en meget ringe eller slet ingen tilknytning til uddannelse, arbejdsmarkedet eller andre prosociale fællesskaber.

 

Vores hovedopgave er at tilrettelægge særlige mentorstøtteforløb, hvor der oftest er forsøgt alt på at etablere kontakt og samarbejde inde. Vores mål er derefter at etablere en god kontakt til den unge og møde denne i det miljø og den hverdag de har. Med udgangspunkt i deres verdensopfattelse starter vi samarbejde med fokus på etablering af prosociale fællesskaber.

Derudover udbyder vi konsulentbistand, rådgivning, vejledning og fagspecifik undervisning med henblik på opkvalificering til fagprofessionelle.

Vi har såvel lokale, kommunale som regionale og nationale samarbejdspartnere.

Vores indsatser

Vi griber ind – og vi handler nu.

Det er en af vores vigtigste indsatser. Når de unge møder os, står de ofte i en utryg og ustabil situation, hvor de har brug for, at der handles med det sammen. De har brug for hjælp, støtte og et kærligt men fast skub i den rigtige retning.

 

Vi ved, at indgribende indsatser som indlæggelse eller relokalisering, kan have vidtrækkende konsekvenser for både den enkelte og dennes familie. Det betyder oftest, at hverdagen vendes på hovedet.

 

Ofte drejer indsatsen sig om svært udsatte, særligt truede unge mennesker, med emotionelle, psykiske og dysfunktionelle udfordringer af forskelligartet karakter. Vi kender derfor til vigtigheden af, at forløbet er kontinuerlig og sammenhængende, så den enkelte er afklaret og motiveret for at fuldføre et påbegyndt forløb. De skal støttes og motiveres hele vejen. Det er en helhedsorienteret indsats.

 

Kombinationen mellem vores solide erfaringsmæssige fundament og den fagspecifikke metodiske tilgang, gør os kompetente til at yde professionel, faglig og overskuelig rådgivning i øjenhøjde og efter den enkeltes konkrete ønsker og behov. Vi møder de unge, der hvor de er og forholder os altid til den virkelighed, som den unge oplever.

hjælp kriminalitet mentor