HUMAN Results tilbyder social og pædagogisk støtte til de unge gennem en helhedsorienteret indsats efter §85.

Med §99/§140 kan vi i HUMAN Results tilbyde de unge en støtte- og kontaktperson. Her hjælper vi den unge med at opbygge og normalisere dennes kontakt med omverdenen.

I HUMAN Results tilbyder vi støtte efter §103. Dette i form af vores værksted og værested Woods By HUMAN Results, hvor målgruppen er unge med særlige sociale problemer.

§167 gør at vi kan tilbyde mentorstøtte til de unge. Denne støtte er en personlig støtte til den enkelte unge.

De unge tilbydes efterværn efter §76, som er med til, at sikre en støtte til de unge når de skal etablere en selvstændig tilværelse.

Målgruppe

HVEM ER I MÅLGRUPPE TIL AT MODTAGE STØTTE FRA OS

Vore målgruppe er primært 15-23-årige oftest kendetegnet ved sårbarhed, udsathed, kompleksitet, kontaktsvage og særligt socialt truede unge. Fællesnævneren for dem er komplekse individuelle bagvedliggende problemstillinger og særlige sociale problemer. Målgruppens generelle sociale problemer medfører meget ringe eller slet ingen tilknytning til uddannelse, arbejdsmarkedet eller andre prosociale fællesskaber, de er ofte helt udenfor det almene samfund.

 

VORES INDSATSER ER KENDETEGNET VED EN HELHEDSORIENTERET SAMMENHÆNGENDE INDSATS, DET ER DET VI VED DER VIRKER

 

  • Kontaktpersonsordning
  • Efterværn
  • Familiebehandling
  • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
  • Mentorstøtte
  • Bostøtte / Socialpædagogisk støtte i eget hjem
  • Beskyttet Beskæftigelse
  • Særlig aftalt individuel indsats
hjælp kriminalitet mentor
registreret socialøkonomisk virksomhed

Bæredygtige mennesker og materialer

– HUMAN Results, en registret socialøkonomisk virksomhed